Правила за посещение в парка

  • Приключенски парк “КОКОЛАНДИЯ” е място с екстремно-развлекателен характер. Въжените кръгове са подходящи за деца над 4 години. За по-малките сме приготвили други забавления съгласно възрастта им. Разполагаме с бънджи , батут, стена за катерене, мини голф игрище и други.
  • Посетителите в парка се разделят на групи според физическите им възможности, както и според възрастовата група. Разделянето се извършва от инструктор и се налага защото различните нива на трудност, изискват различни физически и психологически умения. Винаги приветстваме децата да се изправят срещу предизвикателства, но в рамките на разумното. Ние поощряваме всеки, който се чувства подготвен да премине едно ниво над неговата група, но прескачането на няколко нива води до невъзможност да премине, блокира другите участници и създава излишно напрежение, както сред децата, така и сред родители и сред инструктори.
  • На всеки клиент се продава билет, който той е длъжен да пази до напускането на парка. На входа на парка инструктора задължително поставя „обезопасителна екипировка” на всеки посетител и му провежда устен инструктаж на правилата за безопасност. Инструкторите следят за правилното осигуряване и се намесват само при нужда. Клиентите трябва сами да могат да преминават по съоръженията. Желателно е първо да са минали по-долните кръгове за да бъдат допуснати до следващият. След приключване на обиколката, инструкторът сваля седалката.
  • При закъсване на клиент по съоръженията, инструкторът взима решение, по какъв начин да окаже помощ /като му помогне да премине препятствието или като го свали/. Всякакви прояви на неизпълнение разпорежданията на инструктора или умишлено пренебрегване на правилата могат да застрашат, както вашия живот, така и на останалите посетители в парка. В този случай инструкторът прекратява преминаването по съоръженията и отстранява участника.