Нова система за самоосигуряване

От началото на 2016 Коколандия вече използва най-модерната самоосигурителна система разработена в  света. Двата карабинера и презакачането им остават в  историята. Сегашната система автоматично преминава от началото до края на маршрута без да се налага намеса от страна на ползвателя. Така факторът „човешката грешка“ е изключен и сигурността за клиентите ни е 100%